EMULINIT 2, EMULINIT GM1

EMULINIT 2 a EMULINIT GM1 sú náložkované  trhaviny určené pre práce v podzemných a povrchových baniach na výkon trhacích prác v suchých a vlhkých vrtoch.

EMULINIT 2 sa odporúča na použitie pri trhacích prácach v tvrdých horninách, pri inžinierskych prácach a pri výstavbe tunelov, najmä v prípade vlhkých a zavodnených vrtov.

EMULINIT 2 a EMULINIT GM1  nie je možné použiť v podmienkach s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu a metánu.