Elektrické rozbušky

Tradičné iniciačné systémy – elektrické rozbušky ERGODET

- určené na iniciáciu trhavín za rôznych podmienok použitia, t. j. v podzemných a povrchových baniach a na stavebné a inžinierske práce,

- presný a široký rozsah oneskorení,

- ponúkané v rôznych bezpečnostných triedach

Výber správnych rozbušiek je kľúčovým faktorom pri všetkých trhacích prácach. Typ sekundárnej náplne ERGODET  je optimalizovaný tak, aby poskytoval vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti iniciácie trhavín. Správne zvolené rozbušky , ich časovanie zabezpečuje výslednú fragmentáciu rozpojeného materiálu, ako aj zníženie seizmických účinkov , zvukového efektu a rozletu rozpájaného materiálu.

Okrem štandardných elektrických rozbušiek ponúkame aj zosilnené elektrické rozbušky s vyššou kapacitou sekundárnej náplne, ktoré možno použiť na iniciáciu emulzných trhavín.