Ne-elektrické rozbušky

Neelektrický iniciačný systém je určený na iniciáciu trhavín , vrátane tých, ktoré sa nabijú pneumaticky do vývrtov v povrchových a podzemných neuhoľných baniach.

Systém umožňuje akýkoľvek spôsob časovania odstrelu a akýkoľvek počet vývrtov, čo výrazne zlepšuje ekonomiku pri trhacích prácach . Ide o mimoriadne flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a vlastnostiam ťaženej horniny.

Systém obsahuje:

– NITRONEL – neelektrické rozbušky určené na povrch i do podzemia

– NITROTUBE – rázová trubica,

– pomocné prvky systému: NITROBUNCH – zväzková spojka,

                                                  NITRONEL QH-rozbušky na povrch

                                                  NITRONEL QS-časovaný konektor

                                                  NITRONEL LP-rozbušky do pozemia